ISI culinary

הנך כאן:

ISI – סדרת מכלים איכותיים להקצפה

בעזרת המכלים של ISI ניתן להכין קצפות, קציפות, רטבים חמים וקרים, מרקים מוקצפים ולהקציף כמעט הכל.

מכלי ובלוני הגז של ISI העשויים נירוסטה איכותית, מיוצרים באוסטריה למעלה מחמישים שנים.

עם ISI היצירתיות במטבח פורצת כל גבול.

 • ערכות מיכלי הקצפה ISI

  ערכות מיכלי הקצפה ISI (4)

  ISI – סדרת מכלים איכותיים להקצפה בעזרת המכלים של ISI ניתן להכין קצפות, קציפות, רטבים חמים וקרים, מרקים מוקצפים ולהקציף כמעט הכל. מכלי ובלוני הגז של ISI העשויים נירוסטה איכותית, מיוצרים באוסטריה למעלה מחמישים שנים. עם ISI היצירתיות במטבח פורצת כל גבול.
 • מכלי הקצפה ISI

  מכלי הקצפה ISI (8)

  ISI – סדרת מכלים איכותיים להקצפה בעזרת המכלים של ISI ניתן להכין קצפות, קציפות, רטבים חמים וקרים, מרקים מוקצפים ולהקציף כמעט הכל. מכלי ובלוני הגז של ISI העשויים נירוסטה איכותית, מיוצרים באוסטריה למעלה מחמישים שנים. עם ISI היצירתיות במטבח פורצת כל גבול.
 • בלוני גז ISI

  בלוני גז ISI (3)

  ISI – סדרת מכלים איכותיים להקצפה בעזרת המכלים של ISI ניתן להכין קצפות, קציפות, רטבים חמים וקרים, מרקים מוקצפים ולהקציף כמעט הכל. מכלי ובלוני הגז של ISI העשויים נירוסטה איכותית, מיוצרים באוסטריה למעלה מחמישים שנים. עם ISI היצירתיות במטבח פורצת כל גבול.
 • מוצרים משלימים ISI

  מוצרים משלימים ISI (6)

  ISI – סדרת מכלים איכותיים להקצפה בעזרת המכלים של ISI ניתן להכין קצפות, קציפות, רטבים חמים וקרים, מרקים מוקצפים ולהקציף כמעט הכל. מכלי ובלוני הגז של ISI העשויים נירוסטה איכותית, מיוצרים באוסטריה למעלה מחמישים שנים. עם ISI היצירתיות במטבח פורצת כל גבול.